Replikam.com müşteri ve ziyaretçilerinin kişisel bilgilerini tüm e-ticaret sitelerinin uyguladığı gizlilik ilkesine uygun olarak saklı tutar. Kişisel bilgileriniz, kesinlikle başka üçüncü şahıs, firma, kişi veya kuruluşlarla paylaşılmaz. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz.

Satın alma işlemlerinizde kullandığınız kredi kartı bilgileriniz, tarafımızdan saklanmaz veya depolanmaz.